מציג את כל 3 התוצאות

About Marco Serussi

Marco Serussi הוא מותג אופנה צרפתי המוקדש לגברים ומתמחה בפיתוח איכות אופנה ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות. המותג השיק את צד הבישום בסוף שנות ה-90 על ידי השקת בושם אחד "MS Homme" הניחוח הגברי הראשון ששיקף את רוח המותג ובאופן מפתיע אותו זכה להצלחה עצומה בקרב קהילת הגברים הצרפתיים והנשים האוהבות.

בשנת 2011 החליט מרקו סרוסי להרחיב את צד הבישום של המותג כדי לוודא שהוא יכול להתחייב למשימתו ולערכיו "האיכות הטובה ביותר עם מגוון אפשרויות", ובכך הורחבה רשת ההפצה לכל העולם ומגוון אפשרויות הבשמים גם גדל לפגוש ולשרת את כולם. למרות העובדה שהמותג מיועד בעיקר לגברים, הבשמים של מרקו סרוסי לא הזניחו את הנשים והקדישו כמה בשמים לנשים כאות הוקרה לכל הנשים בעולם.